Daňová kontrola a daňové konanie

Keď sa daňový úrad ohlási na daňovú kontrolu alebo keď sa proti Vám začne daňové konanie, môžete zostať zneistení ako postupovať ďalej.  Ponúkame Vám komplexnú podporu pri komunikácií s daňovým úradom, a to vrátane zastupovania v konaní na prvom stupni, v odvolacom konaní, ako aj v nadväzujúcom správnom súdnictve a pri zastupovaní pred Ústavným súdom SR.

 

V tejto oblasti Vám radi ponúkneme najmä nasledujúce služby:

 

  • pripravíme pre Vás stratégiu postupu a odporučíme najefektívnejšiu komunikáciu s daňovým úradom,
  • vypracujeme pre Vás dokumenty potrebné pre daňové konanie a vopred posúdime všetky písomnosti odovzdávané daňovému úradu,
  • budeme dôsledne uplatňovať Vaše práva a budeme Vás sprevádzať daňovým konaním tak, aby boli rešpektované všetky zákonné požiadavky,
  • zúčastníme sa na miestnom zisťovaní, daňovej kontrole alebo pri iných úkonoch daňového úradu,
  • pripravíme pre Vás konkrétne odporúčania na elimináciu rizík,
  • dôkladne posúdime protokol o daňovej kontrole a odporučíme Vám ďalšie najvhodnejšie kroky.
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.