Právny audit

Každý podnikateľ potrebuje poznať stav, v akom sa jeho podnikanie nachádza. Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti s realizáciou komplexných právnych auditov tak pre tuzemské, ako aj zahraničné spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Preverte v akom stave sa nachádza Vaša spoločnosť a nenechajte sa prekvapiť nášľapnými mínami pri Vašom podnikaní. Či už potrebujete preveriť špecifickú oblasť Vášho podnikania (napr. zmluvnú agendu, povolenia súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti, pracovnoprávne vzťahy a pod.) alebo potrebujete poznať celkový stav/hodnotu Vašej spoločnosti, ponúkneme Vám flexibilné a cenovo bezkonkurenčné balíky služieb šité na mieru Vašim potrebám.
 

Právny audit zakončíme analýzou či posudkom, v ktorom rozpracujeme:
 

  • všeobecné zistenia o právnom stave Vašej spoločnosti
  • hĺbkovú analýzu jednotlivých sektorov či aspektov Vášho podnikania vo Vami požadovanom rozsahu s identifikáciou zistených právnych rizík a stupňa ich závažnosti
  • identifikáciu právnych následkov v prípade neriešenia identifikovaných rizík
  • konkrétne a praktické návrhy na elimináciu/minimalizáciu zistených právnych rizík


Právne služby poskytujeme v úzkej spolupráci s s ekonomickými poradcami v oblasti daní, účtovníctva a auditu, predovšetkým v spolupráci so spoločnosťou EU AUDIT, s.r.o. V prípade potreby Vám preto radi zastrešíme komplexný právny a ekonomický audit Vašej spoločnosti.

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.