Pracovné zmluvy a dohody

Pracovné zmluvy idú neraz na hranicu právne dovoleného, keďže často reflektujú zvýšenú potrebu flexibility pracovného pomeru so zamestnancami, čo však neraz naráža na zákonné limity právnej úpravy pracovného pomeru podľa Zákonníka práce. Prípravu pracovných či manažérskych zmlúv zamestnávatelia, či samotní uchádzači o pracovnú pozíciu, preto zverujú našej advokátskej kancelárii, nakoľko ich príprava vyžaduje detailnú znalosť pracovnoprávnych predpisov. Špecifiká pracovného pomeru je pritom potrebné zohľadniť už vo fáze prípravy pracovnej zmluvy. Ak ste stranou pracovnej zmluvy, je pre Vás nevyhnutnosťou správne nastaviť práva a povinnosti zmluvných strán už pri podpise pracovnej či manažérskej zmluvy, čím možno do budúcna predísť zbytočným pracovnoprávnym sporom. Pri príprave pracovnej zmluvy zároveň zohľadníme špecifiká a osobitné okolnosti Vášho zmluvného vzťahu tak, aby ste v zmluvnom vzťahu neťahali za kratší koniec.

Ak zvažujete uzatvorenie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta), radi Vám poradíme s výberom takého typu dohody, ktorý je tým najvhodnejším pre Vaše potreby a upozorníme Vás tiež na špecifiká práce vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Predchádzajte s nami neželaným pracovnoprávnym sporom či sankciám od štátnych orgánov za porušovanie pracovnoprávnej legislatívy správnym nastavením Vašich zmluvných vzťahov. 

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.