Právne poradenstvo pre zahraničnú klientelu

Naša advokátska kancelária má rozsiahle skúseností s právnym poradenstvom pre zahraničné osoby, s osobitným zameraním na anglicky a nemecky hovoriacu podnikateľskú klientelu. Právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, anglickom aj nemeckom jazyku. Je preto pre nás samozrejmosťou, že príprava právnej dokumentácie, ako aj celá ústna a písomná komunikácia s Vami prebieha v jazyku, ktorému najlepšie rozumiete, a v ktorom sa cítite isto.  Naši advokáti sú členmi Slovenskej advokátskej komory a získali právne vzdelanie a pracovné skúsenosti v anglicky a nemecky hovoriacich krajinách (USA, Nemecko). Rozumieme preto nie len Vášmu jazyku, ale aj Vášmu mysleniu, spôsobu práce, požiadavkám a kultúre z ktorej pochádzate, čo nám umožňuje poskytnúť Vám odbornú pomoc na tej najvyššej úrovni. Ak ste podnikateľom, prostredníctvom spolupracujúcej konzultačnej spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti daní, auditu a účtovníctva pre Vás zabezpečíme taktiež kompletný ekonomický servis.

Klienti oceňujú najmä našu odbornosť, flexibilitu a orientáciu na potreby klienta. Sme vždy tou správnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú maximálnu kvalitu poskytnutých právnych služieb za bezkonkurenčnú cenu.

 

Pomôžeme Vám najmä s nasledovným:
 

 • kompletný právny servis pri začatí podnikania v SR (voľba optimálnej formy podnikania, získanie potrebných podnikateľských oprávnení, založenie obchodných spoločností a komunikácia s príslušnými štátnymi autoritami regulujúcimi podnikanie na Slovensku)
 • zastupovanie pred orgánmi verejnej moci v SR vrátane administratívnych a súdnych konaní
 • príprava zmluvnej dokumentácie v oblasti Vášho podnikania vrátane účasti na zmluvných vyjednávaniach s protistranou
 • príprava komplexnej pracovnoprávnej agendy (pracovné zmluvy, dohody, interné predpisy, priebežné pracovnoprávne poradenstvo, cezhraničné vyslanie a ďalšie)
 • daňovo-právne poradenstvo vrátane problematiky medzinárodného zdaňovania, transferového oceňovania, daňových kontrol a daňového konania
 • ochrana osobných údajov (vrátane problematiky GDPR)
 • splnenie zákonných požiadaviek na vstup na územie SR, získanie povolenia na prechodný pobyt, trvalý pobyt, tolerovaný pobyt, povolenia na zamestnanie a splnenia nadväzujúcich ohlasovacích povinností voči štátnym inštitúciám
 • právne audity pri vstupe do slovenských spoločností
 • analýza slovenskej legislatívy v jednotlivých sektoroch podnikania vrátane kontextu práva EÚ
 • akékoľvek ďalšie právne otázky spojené s pobytom a podnikaním na Slovensku
 • komplexné ekonomické poradenstvo v oblasti daní, účtovníctva a auditu

 

Nechajte slovenskú legislatívu na nás a venujte sa naplno Vášmu podnikaniu na Slovensku!

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.