Priebežné pracovné poradenstvo

Tak ako u každého zamestnávateľa aj u Vás sa denno-denne vyskytujú pracovnoprávne otázky, ktoré sú príliš „malé“ na to, aby ste s nimi oslovili právneho poradcu, no ktoré sú zároveň príliš dôležité na to, aby ich zanedbali, či ich riešenie odsúvali na neskôr. Či už je potrebné vyriešiť ad hoc čerpanie dovolenky, organizáciu pracovného času, posúdiť mzdové nároky zamestnancov, či vyriešiť nežiadúce správanie zamestnancov a mnoho iného.

Zverte nám riešenie Vašich každodenných komplikovaných pracovnoprávnych otázok, ktoré Vás oberajú o Váš drahocenný čas a predchádzajte s nami zbytočným právnym rizikám a sporom. Naše bohaté skúsenosti s každodenným pracovnoprávnym poradenstvom nám umožňujú rýchlo, pružne a cenovo flexibilne reagovať na každodenné potreby Vašej organizácie. Prostredníctvom rýchlej telefonickej konzultácie vyriešime väčšinu Vašich každodenných pracovnoprávnych otázok. Ak je problém hlbší, či otázka komplikovanejšia, navrhneme Vám bezodkladné kroky a následne zabezpečíme potrebnú právnu pomoc smerujúcu k úplnému vyriešeniu vzniknutého problému.

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.