Vnútorné predpisy

Zaveďte poriadok a organizovanosť do pracovnoprávnych vzťahov vo Vašej spoločnosti a optimalizujte pracovný výkon a morálku Vašich zamestnancov. U každého zamestnávateľa je množstvo pracovnoprávnych otázok, ktoré je najvhodnejšie upraviť komplexne a jednotne pre všetkých zamestnancov prijatím vnútorných predpisov.

Pomôžeme Vám s prípravou pracovného poriadku, ktorý sa stane „základným pracovným manuálom“ každého Vášho zamestnanca a ktorý zefektívni pracovný proces vo Vašej organizácii. Pre špecifické oblasti Vám pripravíme vnútorné smernice či organizačné pokyny šité na mieru, vďaka ktorým bude každý zamestnanec vedieť čo robiť a na koho sa obrátiť v špecifických situáciách, ku ktorým dochádza vo Vašom podniku.

Ak potrebujete zefektívniť Vašu činnosť úpravou už existujúcich pracovnoprávnych predpisov, poradíme Vám, ako vylepšiť existujúce procesy vo Vašej spoločnosti a ako predísť právnym rizikám, ktorým ste vystavení, revíziou týchto predpisov.

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.