Všeobecné daňové právo

Našich klientov sprevádzame podnikaním vo všetkých jeho fázach. Pri začiatku Vašej činnosti Vám radi poradíme so správnym nastavením Vašej činnosti, a to vrátane výberu správnej formy podnikania so zohľadnením daňových dopadov. Zabezpečíme pre Vás komunikáciu s daňovým úradom, ako aj splnenie registračných a oznamovacích povinností. Rovnako Vám pomôžeme s priebežným plnením daňových povinností a nápomocní budeme aj pri posúdení daňových dopadov pri zmene štruktúry Vášho podnikania.

Poradíme Vám tiež s registráciou za platiteľa DPH a vypracujeme potrebnú dokumentáciu. Poradíme Vám aj s komplexnými transakciami a posúdime jednotlivé otázky uplatňovania DPH (miesto a čas zdaniteľného obchodu, fakturáciu, odpočítanie dane, oslobodenie od dane a ďalšie). V našej kancelárii máme bohaté skúsenosti tiež s daňovým posúdením rozsiahlych zahraničných investícií na Slovensku. Dôkladne tiež poznáme smernice EÚ a rozhodovaciu činnosti Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH. Naše právne služby v daňovej oblasti budú preto vždy zohľadňovať Váš najlepší záujem, pri rešpektovaní všetkých daňových pravidiel.

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.