Obchodné zmluvy

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Vo sfére biznisu sú kvalitné zmluvy nevyhnutnosťou. Predchádzajte s nami preto rizikám vo Vašom podnikaní už pri tvorbe obchodných zmlúv. Ak si nie ste istí znením už existujúcich zmlúv, či už Vašich, alebo predložených Vašim obchodným partnerom, pomôžeme Vám vyjednať takú zmluvu, v ktorej nebudete ťahať za kratší koniec. Dobrá zmluva môže rozhodnúť o úspechu Vášho podnikania. Zverte svoju zmluvnú agendu nám a mi Vám pomôžeme eliminovať všetky riziká, ktoré stoja v ceste k Vášmu úspechu.
 

Pomôžeme Vám s nasledovným:
 

  • voľba optimálneho zmluvného typu, štrukturovanie základných práv a povinností zmluvných strán, eliminácia rizík predzmluvnej zodpovednosti za škodu
  • príprava obsahu obchodnej zmluvy, zapracovanie Vašich špecifických požiadaviek
  • účasť na vyjednávaní obchodnej zmluvy, komunikácia s protistranou, presadzovanie Vašich záujmov a ich implementácia do textu zmluvy
  • právny audit Vašej existujúcej zmluvnej dokumentácie – upozorníme Vás na právne a ekonomické riziká vo Vašich zmluvách, navrhneme a implementujeme vylepšenia
  • štrukturovanie a nastavenie zmluvných vzťahov tak, aby zodpovedali daňovým požiadavkám  o osobitne aj pravidlámtransferového oceňovania (to zahŕňa tiež upozornenie na riziká prítomné v existujúcich zmluvách a odporúčania na   zosúladenie zmlúv a dokumentácie o transferovom oceňovaní)
  • riešenie sporov zo zmlúv uzavretých s Vašim obchodným partnerom – poradíme Vám ohľadom Vašich nárokov a povinností zo zmluvy, preskúmame možnosti skončenia problematických zmluvných vzťahov a mnohé ďalšie.
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.