O advokátskej kancelárii

Sme dynamicky rozvíjajúca sa advokátska kancelária s rozsiahlymi skúsenosťami s právnym poradenstvom pre významné tuzemské ako aj medzinárodné spoločnosti. Právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Klienti oceňujú našu schopnosť odborne a fundovane pokryť všetky kľúčové oblasti práva pri súčasnom dôraze na individuálnu profiláciu našich právnikov vo vysoko špecifických oblastiach praxe.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

 

 

 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš LL.M. PhD.

ÚVOD DO PRÁVA TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA

VIAC PUBLIKÁCIÍ

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.