Fúzie, akvizície, kúpa/predaj, reštrukturalizácia

Ponúkame Vám naše bohaté skúsenosti s realizáciou fúzií, akvizícií, kúpy/predaja či interných reštrukturalizácií obchodných spoločností, a to pre všetky obvyklé spôsoby ich uskutočňovania podľa platných právnych predpisov, vrátane kúpy/predaja obchodných podielov a akcií, zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností, predaja podniku či jeho časti. Ponúkame Vám:
 

  • poradenstvo pri voľbe optimálneho typu transakcie
  • štrukturovanie transakcie
  • právny audit dotknutých spoločností
  • prípravu transakčných dokumentov
  • právny servis spojený s uzatvorením a implementáciou transakcie;
  • zabezpečenie súladu transakcie s platnými právnymi predpismi vrátane získania potrebných povolení od orgánov verejnej moci


Právne služby poskytujeme v úzkej spolupráci s s ekonomickými poradcami v oblasti daní, účtovníctva a auditu, predovšetkým v spolupráci so spoločnosťou EU AUDIT, s.r.o. V prípade potreby Vám preto radi zabezpečíme komplexný právny a ekonomický servis pre uskutočnenie zamýšľanej transkacie.

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.