Medzinárodné zdaňovanie

Pri podnikaní je osobitne dôležité posúdenie daňových povinností tam, kde dochádza k preniku dvoch alebo viacerých daňových jurisdikcií. Či už ste zahraničnou spoločnosťou podnikajúcou na Slovensku, slovenskou spoločnosťou s podnikateľskými aktivitami v zahraničí alebo manažérom či zamestnancom s výkonom práce vo viacerých štátoch, u nás nájdete komplexnú právnu pomoc aj v oblasti medzinárodného zdaňovania.

V posledných rokoch sme mohli pozorovať podstatné sprísňovanie pravidiel medzinárodného zdaňovania príjmov. Snaha štátov zamedzovať daňovým únikom sa dotýka celého spektra podnikateľov a ovplyvňuje aj tých, u ktorých vyhľadávanie daňových výhod nestojí v centre podnikania.

Aby ste si mohli dobre naplánovať svoje podnikanie vo viacerých štátoch, ponúkame Vám komplexné poradenstvo vychádzajúce z dôkladnej znalosti zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, Modelovej zmluvy OECD a jej komentára a ďalších dokumentov OECD. Pozorne sledujeme tiež vývoj rozhodovacej činnosti slovenských a zahraničných súdov a tiež stále sa rozrastajúcej činnosti Súdneho dvora EÚ v oblasti daní. Posúdime pre Vás tiež trendy ďalšieho vývoja tak, aby ste už teraz mohli počítať s budúcimi daňovými dopadmi.

 

V rámci medzinárodného zdaňovania pre Vás ponúkame efektívne právne poradenstvo aj v nasledujúcich oblastiach:

 

  • vyberieme správnu zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a posúdime jej praktické dopady na Vašu činnosť,
  • posúdime uplatňovanie daňových zmlúv podľa najnovších dokumentov OECD,
  • posúdime uplatnenie multilaterálneho inštrumentu na konkrétne zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
  • posúdime zdanenie jednotlivých druhov príjmov (zahŕňajúc okrem iného licenčné poplatky, dividendy, úroky, príjmy zamestnancov a športovcov, príjmy plynúce z nehnuteľného majetku a ďalšie),
  • posúdime vznik stálej prevádzkarne a upozorníme na súvisiace daňové riziká,
  • poradíme Vám, ako eliminovať dvojitého zdanenie v zákonných medziach,
  • vyhodnotíme uplatnenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti,
  • pripravíme a vyhodnotíme pre Vás daňové štruktúry podľa Vašich konkrétnych požiadaviek, pri rešpektovaní všetkých daňových a iných právnych pravidiel.
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.