Cudzinecké právo

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti s právnym poradenstvom v oblasti vstupu, pobytu a zamestnávania cudzincov z EÚ a tretích krajín na území SR. Či ste zamestnávateľom angažujúcim cudzích štátnych príslušníkov na účely zamestnania, alebo ste súkromnou osobou, ktorá chce získať oprávnenie na vstup a pobyt v SR, sme pre Vás tou správnou voľbou.  

 

Pomôžeme Vám s nasledovným:
 

  • splnenie zákonných požiadaviek na vstup na územie SR, získanie povolenia na prechodný pobyt, trvalý pobyt, tolerovaný pobyt, povolenia na zamestnanie a splnenia nadväzujúcich ohlasovacích povinností voči štátnym inštitúciám
  • komunikácia s príslušnými správnymi orgánmi (oddeleniami cudzineckej polície PZ, riaditeľstvami hraničnej a cudzineckej polície, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.)
  • registrácia na daňovom úrade, zdravotnej a sociálnej poisťovni a súvisiace poradenstvo,
  • získanie oprávnenia na podnikanie na Slovensku, založenie a zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra a ďalšie nevyhnutné kroky pre splnenie všetkých zákonných požiadaviek pre Vašu činnosť na Slovensku.
  • zastupovanie v príslušných správnych a súdnych konaniach vrátane konania o administratívnom vyhostení z územia SR
  • podávanie návrhov, žiadostí a opravných prostriedkov na ochranu Vašich práv a právom chránených záujmov vo vyššie uvedených konaniach

 

Spojením s našou expertízou v pracovnom a daňovom práve Vám poskytneme komplexnú právnu pomoc pre zamestnanie alebo podnikanie na Slovensku.

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.