Daňové právo

Platenie daní a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie je nevyhnutnou súčasťou podnikania. V spolupráci s našou kanceláriou si môžete svoje podnikateľské aktivity naplánovať tak, aby ste nikdy nezabudli na súvisiace daňové povinnosti.

Pri poskytovaní právnych služieb si uvedomujeme, že kvalitná právna služba nemôže byť odtrhnutá od povinností v oblasti DPH, priamych alebo miestnych daní, spotrebných daní alebo ciel. Príprava zmlúv, právnych stanovísk alebo odporúčaní je u nás preto vždy spojená aj s posúdením daňových dopadov. Osobitne sa zameriavame na agendu medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania, kde najčastejšie dochádza k zmenám pravidiel a sprísňovaniu právnej úpravy. Rovnako poskytujeme naše služby aj pri komunikácii s daňovými úradmi a pri zastupovaní v daňovom konaní. Zverte svoje daňové záležitosti profesionálom a venujte sa už len svojmu podnikaniu.Všeobecné daňové právo
DOZVEDIEŤ SA VIAC
Medzinárodné zdaňovanie
DOZVEDIEŤ SA VIAC
Transferové oceňovanie
DOZVEDIEŤ SA VIAC
Daňová kontrola a daňové konanie
DOZVEDIEŤ SA VIAC
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.