Naše služby

Našimi klientmi sú podnikateľské subjekty a súkromné osoby, ktorým poskytujeme komplexné právne poradenstvo vo všetkých odvetviach práva. Nižšie uvádzame prehľad právnych služieb v jednotlivých oblastiach osobitného zamerania našej kancelárie. Okrem týchto kľúčových oblastí je advokátska kancelária KOČIŠ & PARTNERS samozrejme pripravená poskytovať právne služby a zastupovať Vás v celej rade ďalších oborov verejného a súkromného práva, napr. pokiaľ ide o právo životného prostredia, stavebné právo, energetika, colné právo, poistné právo, konkurzné právo, právo medzinárodného obchodu či spotrebiteľské právo, rodinné právo a pod. Sme pripravení Vám poskytnúť akékoľvek ďalšie právne služby v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre úspešný rozvoj Vašej podnikateľskej či inej činnosti.

V prípade záujmu o naše služby sa s Vami radi stretneme aj osobne za účelom predstavenia našej advokátskej kancelárie, jej skúseností a poskytovaných služieb.

Pokiaľ sa rozhodnete využiť právne služby našej advokátskej kancelárie, bude nám veľkým potešením s Vami spolupracovať.

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.