Trestné právo

Život prináša mnohé neočakávané situácie. Nie je príjemné mať čo do činenia s trestným činom a zúčastňovať sa na trestnom konaní. Aj tu Vám však budeme radi nápomocní a pomôžeme Vám prejsť celým trestným konaním sebavedomo, bez zbytočných obáv a neistoty. Či už vystupujete v pozícii oznamovateľa trestného činu, podozrivého, obvineného, obžalovaného, odsúdeného, osoby poškodenej trestným činom alebo v pozícii svedka, ponúkame Vám naše skúsenosti a expertízu, aby boli Vaše práva a záujmy v trestnom konaní v maximálnej miere chránené.

Spojením s našou expertízou v daňovom práve Vám poskytneme efektívnu právnu pomoc aj pri stíhaní za trestné činy skrátenia, neodvedenia alebo nezaplatenia dane a poistného, či daňového podvodu.

Ak ste podnikateľ, nezabúdajte, že trestnoprávne riziká ohrozujú nie len štatutárov, zamestnancov či zástupcov Vašej spoločnosti, ale číhajú rovnako aj na Vašu obchodnú spoločnosť, ktorá je samostatne trestne zodpovedná popri Vás. Predchádzajte preto s nami trestnoprávnym rizikám už v ich zárodku a nevystavujte Vaše podnikanie neželaným právnym následkom.

 

V oblasti trestného práva Vám ponúkame najmä nasledovné právne služby:
 

  • vypracovanie právnych analýz ohľadom trestnoprávnych rizík spojených s výkonom Vašej podnikateľskej činnosti a Vašimi podnikateľskými vzťahmi
  • komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom
  • zastupovanie a účasť na jednotlivých úkonoch trestného konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo fáze vyšetrovania trestného činu v prípravnom konaní (napr. účasť na výsluchoch a pod.)
  • zastupovanie v trestnom súdnom konaní
  • podávanie návrhov, žiadostí a opravných prostriedkov na ochranu Vašich práv a právom chránených záujmov v trestnom konaní
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.