Pracovné právo

V oblasti pracovného práva patrí naša advokátska kancelária k úzkej špičke na slovenskom trhu. Disponujeme bohatými skúsenosťami zo všetkých relevantných oblastí pracovného práva. Poznáme Vaše potreby, či už vystupujete v pozícii zamestnávateľa, manažéra, zamestnanca alebo v pozícii zástupcov zamestnancov. Sme preto vždy tou správnou voľbou pre presadzovanie Vašich pracovnoprávnych záujmov. Naše rozsiahle skúsenosti z pracovného práva nám umožňujú ponúknuť Vám rýchle, cenovo a odborne bezkonkurenčné právne poradenstvo v nasledovných oblastiach:
 

 • rýchle poradenstvo s každodennými pracovnoprávnymi otázkami vrátane krátkych telefonických konzultácií
 • právne poradenstvo pri prijímaní nových zamestnancov v predzmluvných vzťahoch
 • príprava pracovnej zmluvy, manažérskej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 • vypracovanie príp. revízia existujúcich pracovnoprávnych dokumentov vo Vašej spoločnosti (napr. pracovného poriadku, interných smerníc a pod.)
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • organizácia pracovného času
 • odmeňovanie zamestnancov
 • zabezpečovanie a uplatňovanie princípu rovných príležitostí
 • ukončovanie pracovných pomerov a prepúšťanie zamestnancov, vrátane právneho servisu pri skončení činnosti zamestnávateľa a pri hromadnom prepúšťaní
 • zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch
 • pracovnoprávne spory zamestnávateľov so zamestnancami alebo manažérmi
 • kolektívne vyjednávanie a vzťahy so zástupcami zamestnancov
 • cezhraničné vysielanie zamestnancov
 • dočasné pridelenie zamestnancov
Pracovné zmluvy a dohody
DOZVEDIEŤ SA VIAC
Priebežné pracovné poradenstvo
DOZVEDIEŤ SA VIAC
Skončenie pracovného pomeru
DOZVEDIEŤ SA VIAC
Vnútorné predpisy
DOZVEDIEŤ SA VIAC
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.