Publikácie

 

 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš PhD., LL.M.

ÚVOD DO PRÁVA TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA
ISBN: 978-80-8168-226-1, EAN: 9788081682261, vydavateľstvo: Wolters Kluwer, dátum vydania: 31. júla 2015

 

 


 

 

 

 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš PhD., LL.M.

INTERPRETÁCIA NORIEM DAŇOVÉHO PRÁVA SÚDNYM DVOROM EURÓPSKEJ ÚNIE
s. 123-163, In: ŠTRKOLEC, M. a kol.: Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 204 s., ISBN 978-80-7097-897-9, rozsah 2 autorské hárky. 

 

 


 

Vedecké príspevky v zahraničných publikáciách:

 

 • KOČIŠ, M. An Analysis of Transfer Pricing in Slovakia. In: Tax Notes International, May 26, 2014, p. 759.

 


 

Vedecké a odborné príspevky v periodických publikáciách:

 

 • KOČIŠ, J. Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov, Publikácia: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Vydal: Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Dátum vydania: 08/2019
 • KOČIŠ, M. Princíp nezávislého vzťahu v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 10/2019, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 2019, s. 195 – 209, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, J. Manažérske pracovné zmluvy, časť I, Publikácia: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Vydal: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Dátum vydania: 08/2019
 • KOČIŠ, M. Analýza porovnateľnosti na účely transferového oceňovania. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 9-10/2018, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 2018, s. 157 – 182, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, J. Manažérske pracovné zmluvy, časť II, Publikácia: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Vydal: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Dátum vydania: 08/2019
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie v príkladoch: Služby a nová Smernica OECD o transferovom oceňovaní. In Dane a účtovníctvo, 08/2018, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2018, s. 28-41, ISSN 1336-426X.
 • KOČIŠ, M. Závislé osoby v roku 2018: Ekonomické prepojenie a prirastenie podielov – časť II, In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 8/2018, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 2018, s. 90 – 108, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie v príkladoch: nové pravidlo pre prirastanie podielov. In Dane a účtovníctvo, 06/2018, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2018, s. 25-34, ISSN 1336-426X.
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie v najnovšom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 04/2018, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2018, s. 12-18, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie v oblasti priamych daní. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 03/2018, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2018, s. 18-22, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Daň z príjmov v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 02/2018, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2018, s. 23-26, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Rozbor nedávneho rozhodnutia SD EÚ v oblasti dane z príjmov právnických osôb. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 01/2018, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2018, s. 20-24, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Country by Country Reporting: Nové oznamovacie povinnosti pre nadnárodné spoločnosti. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 13/2017, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2017, s. 9-19, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie v príkladoch – vybrané problémy dokumentácie o transferovom oceňovaní. In Dane a účtovníctvo, 11/2017, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2017, s. 22-30, ISSN 1336-426X.
 • KOČIŠ, M. Multilaterálny dohovor na zamedzenie erózie základu dane a presúvania ziskov. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 4/2017, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2017, s. 18-22, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Rozhodnutia SD EÚ v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 4/2017, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2017, s. 23-27, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Vybrané rozhodnutia SD EÚ v oblasti dane z príjmov fyzických osôb, In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 2/2017, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2017, s. 26-30, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie – najdôležitejšie zmeny v roku 2017, In Dane a účtovníctvo v praxi, 3/2017, Wolters Kluwer 2017, s. 19-28, ISSN 1335-7034.
 • KOČIŠ, M. Základy transferového oceňovania v príkladoch: kontrolovaná transakcia a korešpondujúca úprava základu dane. In Dane a účtovníctvo, 7/2017, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2017, s. 2-12, ISSN 1336-426X.
 • KOČIŠ, M. – HUSOVSKÝ T. Transferové oceňovanie – nové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, In Slovenský lekár, 3-4/2017, s. 70-74 , ISSN 1335-0234.
 • KOČIŠ, M. – HUSOVSKÝ T. Dokumentácia o transferovom oceňovaní a zjednodušený režim pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, 6/2017, Wolters Kluwer, 2017, s. 16-20, ISSN 1338-2071.
 • KOČIŠ, M. Základy transferového oceňovania v príkladoch – uplatnenie pravidiel a definície závislosti. In Dane a účtovníctvo, 05/2017, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2017, s. 2-7, ISSN 1336-426X.
 • KOČIŠ, M. – HUSOVSKÝ T. Nové daňové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti transferového oceňovania. In Právo a manažment v zdravotníctve, 05/2017, Wolters Kluwer, 2017, s. 16-21, ISSN 1338-2071.
 • KOČIŠ, M. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte najnovších rozhodnutí SD EÚ. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 03/2017, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2017, s. 22-28, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Pravidlá EÚ proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 01/2017, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2017, s. 22-26, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. – HUSOVSKÝ T. Peňažné a nepeňažné plnenia: Vybrané daňové povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, In Slovenský lekár, 3-4/2016, s. 65-67 , ISSN 1335-0234.
 • KOČIŠ, M. Medzinárodné zdaňovanie: zmeny v ZDP v roku 2016. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 4-5/2016, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2016, s. 182-196, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Nové usmernenie o transferovom oceňovaní. In Dane a účtovníctvo v praxi, 10/2016, Wolters Kluwer, 2016, s. 37-47, ISSN 1335-7034.
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie – nové povinnosti pre obchodné spoločnosti obcí, miest a VÚC. In Právo pre ROPO a obce, 3/2016, Wolters Kluwer, 2016, s. 15-20, ISSN 1337-7523.
 • KOČIŠ, M. Daň z príjmov fyzických osôb v rozhodnutiach SDEÚ. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 3/2016, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2016, s. 17-21, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Sloboda usadiť sa v rozhodnutiach SD EÚ. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 4/2016, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2016, s. 21-28, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M.: Peňažné a nepeňažné príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Dane a účtovníctvo, 8/2016, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2016, s. 16-29, ISSN 1336-426X.
 • KOČIŠ, M. Správny súdny poriadok: Prehľad vybraných ustanovení nového procesného kódexu. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 11/2016, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2016, s. 172-189, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Osobitosti uplatňovania zrážkovej dane na príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 13/2016, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2016, s. 71-83, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. – HUMENÍK, I.: Príjmy poskytovateľov od držiteľov v rámci závislej činnosti – daňové povinnosti a hlásenia pre NCZI. In Právo a manažment v zdravotníctve, 5/2016, Wolters Kluwer, 2016, s. 18-22, ISSN 1338-2071.
 • KOČIŠ, M. Vnútroskupinové služby s nízkou pridanou hodnotou v perspektíve dokumentov OECD. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 6-7/2016, Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,s. 102-113, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie: Definícia závislých osôb. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 11-12/2015, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., s. 16-27, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Vnútroskupinové poskytovanie služieb a princíp nezávislého vzťahu. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 10/2015, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., s. 81-91, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Zmeny dokumentácie o transferovom oceňovaní v roku 2015. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 09/2015, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., s. 47-61, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Rozhodovacia činnosť SD EÚ v oblasti priamych daní. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 3/2015, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2015, s. 12-16, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte rozhodnutí SD EÚ. In Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov, 2/2015.
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie: Vybrané aspekty definície závislých osôb. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2015.
 • KOČIŠ, M. Rozhodnutia SD EÚ v oblasti priamych daní: Analýza metodológie rozhodovacej činnosti SD EÚ na podklade vybraných rozhodnutí. In Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov.
 • KOČIŠ, M. Transfer pricing: A Developing Area in Slovak Tax Law. In Slovak Spectator, November 2014, available online: http://spectator.sme.sk/c/20052752/transfer-pricing-a-developing-area-in-slovak-tax-law.html.
 • KOČIŠ, M. Dokumentácia o transferovom oceňovaní vo svetle najnovších zmien. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 14/2014, Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 2014, s. 101 – 113, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Voľný pohyb kapitálu a tretie štáty: Analýza rozhodnutí SD EÚ v daňových veciach. In Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov. ISSN 1338-2918. - č. 4 (2014), s. 28-32.
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ. In Daňový špeciál – pre pokročilých daňových špecialistov, 02/2014, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2014, s. 16-20, ISSN 1338-2918.
 • KOČIŠ, M. Zdaňovanie dividend v štáte zdroja a rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie. In: Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov. - ISSN 1338-2918. - Č. 3 (2013), s. 21-24.
 • KOČIŠ, M. Daňové súvislosti slobody poskytovania služieb v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ. In: Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov. - ISSN 1338-2918. - Č. 1 (2013), s. 20-23.
 • KOČIŠ, M. Zákaz diskriminácie v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie. In: Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov. - ISSN 1338-2918. - Č. 3 (2012), s. 25-28.
 • KOČIŠ, M. Obce a vybrané aplikačné problémy miestnych daní v príkladoch. In: Právo pre ROPO a obce v praxi. - ISSN 1337-7523. - Roč. V, č. 11 (2012), s. 24-28.
 • KOČIŠ, M. Obce a vybrané aplikačné problémy miestnych daní. In: Právo pre ROPO a obce v praxi. - ISSN 1337-7523. - Roč. V, č. 9 (2012), s. 18-22.
 • KOČIŠ, M. Všeobecne záväzné nariadenia obce a ich vybrané aspekty. In: Právo pre ROPO a obce v praxi. - ISSN 1337-7523. - Roč. V, č. 7-8 (2012), s. 28-32.
 • KOČIŠ, M. Vzťah starostu obce a obecného zastupiteľstva - vybrané aspekty. In: Právo pre ROPO a obce v praxi. - ISSN 1337-7523. - Roč. V, č. 5 (2012), s. 17-21.

 


 

Vedeké príspevky na konferenciách a v zborníkoch:

 

 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie včera a dnes. In: Dny práva – 2010 – Days of Law - 4. ročník mezinárodnej konferencie usporiadanej Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, Zborník príspevkov, Tribun EU : Brno 2010, ISBN 978-80-210-5305-2.
 • KOČIŠ, M. Osobná pôsobnosť práva transferového oceňovania. In: Právo, obchod, ekonomika III. : zbornik vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 9788081520563.
 • KOČIŠ, M. Princíp nezávislého vzťahu a jeho uplatňovanie v medzinárodnom práve a práve EÚ, recenzenti Vladimír Babčák, Hana Marková. In: Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov : nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 9788070979990. - S. 151-179.
 • KOČIŠ, M. Postavenie smerníc OECD o transferovom oceňovaní v systéme prameňov daňového práva. In: Akademické akcenty 2011. Zborník z odborného seminára doktorandov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola 2011.
 • KOČIŠ, M. Pramene medzinárodnej výmeny informácií v oblasti priamych daní. Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů - QUAERE 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 1. vyd. 2011. ISBN 978-80-904877-3-4, ETTN 085-11-11007-04-1.
 • KOČIŠ, M. – ČERVENÁ, K. Zabraňovanie daňovým únikom vo svetle smernice Rady 2011/16/EÚ, recenzenti Pavol Augustín, Milan Šmátrala, In: ,,Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti" : zborník vedeckých štúdií z vedeckej konferencie : 26. októbrer 2012, Bratislava. - Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2012. - ISBN 9788080545505. - S. 112-119.
 • KOČIŠ, M. Postavenie medzinárodných zmlúv v systéme prameňov daňového práva a ich interpretácia. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec - 2. apríl 2011, Častá-Papiernička. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - ISBN 9788071603184. - S. 386-392.
 • KOČIŠ, M. Zdaňovanie príjmov umelcov v kontexte modelových zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. In: Olomoucké debaty mladých právniku 2011. Zborník z medzinárodnej konferencie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci 2011.
 • KOČIŠ, M. - KICOVÁ, A.: Aktuálne výzvy daňového práva a ich didaktická transformácia do výučby. Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov prešov 2011.
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.