Advokáti

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.
 

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Následne Michal absolvoval trojročný doktorandský študijný program na katedre finančného a daňového práva UPJŠ, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania“. Michal pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo.

Michal v minulosti pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa Michal intenzívne venuje aj v rámci súčasnej advokátskej praxe v KOČIŠ & PARTNERS, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto, ako aj mnohé ďalšie aktuálne právne témy prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty.

V roku 2018 bol Michal nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.

Vo svojej odbornej praxi sa okrem daňového práva Michal intenzívne zameriava najmä na finančné právo, právo obchodných spoločností, zastupovanie klientov pred súdmi a správnymi orgánmi, právo nehnuteľnosti, medicínske právo a problematiku ochrany osobných údajov.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Michal je klientmi vyhľadávaný najmä pre vynikajúce analytické schopnosti, spoľahlivosť, odbornosť, flexibilitu a schopnosť dôsledne presadzovať záujmy klienta.

Ako advokát je Michal členom Slovenskej advokátskej komory.

 


 

Mgr. Juraj Kočiš LL.M.
 

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom skončení štúdia na Univerzite Komenského Juraj absolvoval postgraduálny študijný program na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove, Nemecku, zameraný na európske a medzinárodné obchodné právo, za ktorý mu bol udelený akademický titul LL.M. Počas štúdia v Nemecku, ako aj po jeho skončení, Juraj absolvoval stáže v renomovaných medzinárodných spoločnostiach. Okrem vyššie uvedeného Juraj absolvoval taktiež viacero ďalších odborných študijných pobytov v zahraničí.

Po návrate na Slovensko Juraj niekoľko rokov pôsobil v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, kde nadobudol rozsiahle skúsenosti s právnym poradenstvom pre významné tuzemské ako aj zahraničné spoločnosti.

Vo svojej odbornej praxi v KOČIŠ & PARTNERS sa Juraj zameriava najmä na právo obchodných spoločností, pracovné právo, cudzinecké právo, súťažné právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a administratívnych konaniach. Juraj sa taktiež intenzívne venuje lektorskej činnosti. Aktuálne právne témy prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty. Je autorom početných odborných článkov a publikácií.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Juraj je klientmi vyhľadávaný najmä pre spoľahlivosť, odbornosť, dôslednosť, schopnosť porozumieť potrebám klienta, vyjednávacie schopnosti a vynikajúce jazykové vybavenie.

Ako advokát je Juraj členom Slovenskej advokátskej komory.

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.